Kontakty

www.krasazprirody.sk

E-mail: info@krasazprirody.sk

Telefón: +421 951 416 803

Facebook: www.facebook.com/Krasazprirody.sk

 

Fakturačné údaje:

Happy Business s. r. o.

Obrancov mieru 1154/12

020 01  Púchov

IČO: 52202097

DIČ: 2120927391

IČ DPH: SK2120927391

Spisová značka: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 37741/R

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

Číslo účtu: 5160451989/0900

IBAN: SK65 0900 0000 0051 6045 1989

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

 

Osobný odber - zmluvný sklad:

ComGate, s.r.o.

Dialničná Cesta 24 PROLOGIS Logistické Centrum

903 01 Senec

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj 

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel.: 032/ 6400 109

e-mail: tn@soi.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Svätoplukova 1607/50, 903 01  Senec

tel.: 02/459 262 12

e-mail: podatelna.SC@svps.sk