Kontakty

www.krasazprirody.sk

E-mail: info@krasazprirody.sk

Telefón: +421 907 603 335

Facebook: www.facebook.com/Krasazprirody.sk

 

Fakturačné údaje:

Ing. Gabriela Štrbáňová

Lazy pod Makytou 337

020 55  Lazy pod Makytou

IČO: 47 098 457

DIČ: 1082439864

č. živnostenského registra: 330-20640

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4017323007/7500

IBAN: SK02 7500 0000 0040 1732 3007

 

Osobný odber - zmluvný sklad:

ComGate, spol. s r. o.

Nádražná 1958

900 28  Ivanka pri Dunaji 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj 

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel.: 032/ 6400 109

e-mail: tn@soi.sk